Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
ΕΒ01 - Ηλεκτροδότηση γεώτρησης μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού
ΕΒ01 - Ηλεκτροδότηση γεώτρησης μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση

 2. ’δεια γεώτρησης (φωτοτυπία) ή άδεια χρήσης

 3. Μελέτη άρδευσης, εφ΄όσον ο κινητήρας θα είναι από 40 ΗΡ και άνω.

 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (φωτοτυπία)

 5. Παράβολο από την Υπηρεσία μας  (50 ευρώ)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για επαύξηση ισχύος, χρειάζεται επί πλέον και λογαριασμός ρεύματος.


Προϋποθέσεις - Διαδικασία :  

  • Επί τόπου έλεγχος από τον αρμόδιο υπάλληλο, αποστολή στη ΔΕΗ του δελτίου για μελέτη και κοστολόγηση του έργου, σύσκεψη ΤΕΑΕ (Τοπικής Επιτροπής, Αγροτ.Εξηλ/σμού) προκειμένου να συντάξει το πρόγραμμα Αγρ.Εξηλ/σμού (εφόσον υπάρχουν πιστώσεις), υπογραφή απο Νομάρχη, αποστολή στη ΔΕΗ του προγράμματος και ειδοποίηση των ενδιαφερομένων για να πληρώσουν την συμμετοχή τους και στη συνέχεια κατασκευή του έργου από τη ΔΕΗ.

Χρόνος διεκπεραίωσης :

  • Ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και τις πιστώσεις συντάσσεται και το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία