Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
ΕΒ08 - ’δεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα
ΕΒ08 - ’δεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση

 2. Ιατρική  βεβαίωση με σφραγισμένη φωτογραφία (ότι ο εικονιζόμενος είναι υγιής, αρτιμελής και δεν πάσχει από ψυχική ή σωματική ασθένεια ή οργανική ανεπάρκεια ή λειτουργική ή ανατομική έλλειψη, που μπορεί να επιδράσει σοβαρά στον ασφαλή χειρισμό και οδήγηση γεωργικών μηχανημάτων).

 3. Δύο (2) φωτογραφίες.

 4. Παράβολο από την υπηρεσία μας  15 €

 5.Ταυτότητα

 6. ’δεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου, αν υπάρχει.


Προϋποθέσεις:  

  • Για την συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας τους για τύπου Β΄ (μέχρι 15 ίππους ιπποδύναμη) και το δέκατο έβδομο (17) έτος της ηλικίας τους για τύπου Α΄ (άνω των 15 ίππων ιπποδύναμη).


Διαδικασία :

  • Κατάθεση και έλεγχος δικαιολογητικών. Εξέταση υποψηφίου από την Επιτροπή. Έκδοση αδείας αν κριθεί ικανός. Σε περίπτωση αποτυχίας επανεξέταση σ΄ ένα μήνα με νέα αίτηση.


Χρόνος διεκπεραίωσης :

  • 45 ημέρες

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία