Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
ΕΒ15 - Απώλεια Πινακίδων αγροτικού μηχανήματος
ΕΒ15 - Απώλεια Πινακίδων αγροτικού μηχανήματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση

 2. Βεβαίωση από Αστυνομία για την απώλεια
 
 3. Δημοσίευση στην τοπική εφημερίδα
 
 4. Υπεύθυνη Δήλωση
 
 5. Ταυτότητα
 
 6. Παράβολο από την Υπηρεσία μας 15 €
 

Προϋποθέσεις:  

  • Παρέλευση χρόνου ενός μηνός από τη δημοσίευση και τη δήλωση στην Αστυνομία, για την υποβολή των δικαιολογητικών.


Χρόνος διεκπεραίωσης :

  • 5 ημέρες

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία