Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Θέσεις - Απόψεις
Άρθρο Νομάρχη: "Ο τουρισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της Μαγνησίας"
Ο τουρισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της Μαγνησίας. Ο Νομός μας διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα και μεγάλες δυνατότητες σ’ αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, η τουριστική ανάπτυξη είναι ένας σύνθετος και ευαίσθητος στόχος με πολλές συνιστώσες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρξει ένα θετικό, ισόρροπο και περιβαλλοντικά βιώσιμο αποτέλεσμα...


 

Πηγή : Νομάρχης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009 Νομάρχης
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Άρθρο Νομάρχη Ο τουρισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της Μαγνησίας. Ο Νομός μας διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα και μεγάλες δυνατότητες σ’ αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, η τουριστική ανάπτυξη είναι ένας σύνθετος και ευαίσθητος στόχος με πολλές συνιστώσες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρξει ένα θετικό, ισόρροπο και περιβαλλοντικά βιώσιμο αποτέλεσμα... Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009 Word Κείμενο