Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Προσλήψεις Προσωπικού
Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας
Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας

Συνημμένα αρχεία: Πίνακες κατάταξης

 

Πηγή : Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 Ενημέρωση πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας
Συνημμένο
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠΙΒΑΤΩΝ) Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας
Συνημμένο
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ανασυνταγμένος πίνακας) Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας
Συνημμένο
Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας