Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Κτηνιατρικής > Άρθρα |


Κ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ.
Κ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ.

Κ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Κάτοψη των εγκαταστάσεων που να περιλαμβάνει και τη θέση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων
2. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:500
3. Πίνακα απαρίθμησης & περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού και των ειδικών συσκευών και οργάνων, με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στο χώρο
4. Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος της επεξεργαζόμενης ύλης και των τελικών προϊόντων, στις πηγές προμήθειας της πρώτης ύλης, στον τρόπο χρηματοδότησης της επένδυσης και το ύψος αυτής
5. Προέγκριση χωροθέτησης της μονάδας & έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
6. Τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000
7. Εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων


 

Πηγή : Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Κ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ. Κ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life