Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > Άρθρα |


Υ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
Υ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

Υ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή αν πρόκειται για εταιρεία καταστατικό της εταιρείας που να φαίνεται ποιον ορίζουν υπεύθυνο ο οποίος θα κάνει την αίτηση στην υπηρεσία με φωτοτυπία ταυτότητας του και Υ/Δ αντί πιστοποιητικού ποινικού μητρώου.
2. Βεβαίωση πολεοδομίας για την νομιμότητα του κτίσματος
3. Κανονισμό της πολυκατοικίας από τον οποίο να φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος παροχής τέτοιων υπηρεσιών
4. Δυο σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων θεωρημένα από πολιτικό μηχανικό μέλος του ΤΕΕ
5. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πυρασφάλεια.
6. Υπεύθυνος Διαιτολόγος - Αισθητικός - Ιατρός - Γυμναστής
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας
• Υ/Δ αντί πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
7. Βοηθοί αισθητικών
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας
8. Παράβολο δημόσιου ταμείου 145,00 Ευρώ
9. Φάκελος με λάστιχα
10. Βεβαίωση των μηχανημάτων για την καταλληλότητα CE
11. Υπεύθυνη δήλωση από ηλεκτρολόγο με τη σφραγίδα του ότι πληρούνται οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητα των πελατών

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. Υ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life