Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > ’ρθρα |


Υ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
Υ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Υ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Πτυχίο
3. ’δεια άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο σύλλογο της περιφέρειας του φυσικοθεραπευτηρίου
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Δήλωση του Ν.Δ. 105/69 του αιτούντος αντί ποινικού μητρώου
7. Δήλωση του Ν.Δ. 105/69 του αιτούντος στην οποία να δηλώνει ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος.
8. Δυο σχεδιαγράμματα του εργαστηρίου (κατόψεις) από πολιτικό μηχανικό, όπου θα αναφέρεται η χρήση του κάθε χώρου καθώς και τα τετραγωνικά ( ο χώρος θα πρέπει να είναι πάνω από 70 τ.μ.) Ο χώρος θα πρέπει να περιλαμβάνει: αίθουσα αναμονής ασθενών - χώροι θεραπείας ασθενών οι οποίοι θα περιλαμβάνουν ξεχωριστούς χώρους για ηλεκτροθεραπεία, μηχανοθεραπεία, υδροθεραπεία - τουαλέτα με νιπτήρα
9. Βεβαίωση από την αρμόδια πολεοδομία για την καταλληλότητα του κτιρίου για ίδρυση εργαστηρίου για την ασφαλή προσπέλαση και διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου (σεισμό, πυρκαγιά) για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
10. Κατάσταση εις διπλούν των πάσης φύσεως μηχανημάτων και οργάνων.
11. Δήλωση του Ν.Δ. 105/69 του αιτούντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι το εργαστήριο έχει τον εξοπλισμό που ορίζει το άρθρο 2 παρ. Β του Π.Δ. 29/26-1-87 ΦΕΚ 8/4-2-87
12. Κατάσταση των παρακάτω μηχανημάτων και οργάνων: τράπεζες θεραπείας(2) - πολύζυγο (1) - τροχός ώμου (1) - ποδήλατο στατικό (1) - ηλεκτροκίνητη έλξη, αυχενική και οσφυική μοίρα σπονδυλικής στήλης (1) - συσκευή ηλεκτροθεραπείας γαλβανικών, φαραδικών και διαδυναμικών ρευμάτων (1) - συσκευή υπεριωδών και υπερύθρων ακτίνων (1) - συσκευή διαθερμίας (1) - συσκευή υπερήχων (1) - δινόλουτρο (1) - παραφινόλουτρο (1) - συσκευή ηλεκτρομαλάξεων (1)- μηχάνημα πρηνισμού, υπτιασμού άκρας χειρός και περιστροφής καρπού (1) - θερμά και ψυχρά επιθέματα.
13. Ονομαστική κατάσταση του προσωπικού
14. Παράβολο δημόσιου ταμείου 59 Ευρώ.
15. Ντοσιέ με λαστιχάκια

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Υ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life