Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > ’ρθρα |


Υ04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ.
Υ04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ.

Υ04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση
2. Πτυχίο ΚΑΤΕΕ - ΤΕΙ Αισθητικής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ), ή Μέσης Σχολής Παλαιού τύπου ή Επαγγελματικό Τίτλο Αλλοδαπής και απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) βάσει του Π.Δ. 69/2003 (ΦΕΚ 72 τ.Α¨)
3. ’δεια άσκησης επαγγέλματος αισθητικού
4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
5. Αντίγραφο άδειας ριζικής αποτρίχωσης (εάν υπάρχει συσκευή ριζικής αποτρίχωσης)
6. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου αντί υποβολής πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου
7. Βεβαίωση εγγραφής στο Επαγγελματικό Σωματείο Αισθητικών Ελλάδος
8. Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων εις διπλούν θεωρημένο από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό μέλος του ΤΕΕ
9. Βεβαίωση πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
10. Λεπτομερή κατάσταση των μηχανημάτων εις διπλούν με τα διακριτικά τους
11. Βεβαίωση του προμηθευτή ότι τα μηχανήματα είναι εγκεκριμένα από το υπουργείο Βιομηχανίας και δεν υπερβαίνουν υπό του Νόμου καθορισμένη τάση (πιστοποιητικό CE από την εταιρεία).
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 από αδειούχο ηλεκτρολόγο ο οποίος έχει ανάλογο προς την εγκατεστημένη ισχύ άδεια για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων (γείωση - συσκευή προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας κλπ) ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητα των πελατών.
13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 από την αιτούσα ότι δεν έχει εκδοθεί επ' ονόματι της άλλης άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής
14. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 38,00 Ευρώ.
15. Ντοσιέ με λαστιχάκια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ. Υ04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life