Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > ’ρθρα |


Υ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
Υ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

Υ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. ’δεια άσκησης επαγγέλματος (επικυρωμένη)
3. Υ/Δ αντί ποινικού μητρώου (παρέχεται από την υπηρεσία)
4. Κατάσταση του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (εις διπλούν) όπως αναφέρονται στην Α4β/1016/24-3-88
5. Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) εις διπλούν από πολιτικό μηχανικό όπου θα αναφέρονται και τα τ.μ. του εργαστηρίου
6. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί και ασκεί το επάγγελμα του οδοντοτεχνικού και δεν έχει άλλο εργαστήριο
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 από αδειούχο ηλεκτρολόγο ο οποίος έχει ανάλογο προς την εγκατεστημένη ισχύ άδεια για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητα των εργαζομένων (ρελέ ασφαλείας).
8. Παράβολο 38,00 ευρώ από δημόσιο ταμείο
9. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
10. Ένα ντοσιέ με λάστιχα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση εταιρείας να προσκομίζεται και το εταιρικό το οποίο θα αφορά ή μόνο οδοντοτεχνίτες ή μόνο οδοντοτεχνίτες και συγγενείς τους πρώτου βαθμού σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν. 1666/86. Το εταιρικό μπορεί να αφορά οποιαδήποτε νόμιμη μορφή εταιρείας. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου είναι προσωποπαγής, χορηγείται στο όνομα του αιτούντος οδοντοτεχνίτη και αφορά συγκεκριμένο χώρο. Μόνο σε περίπτωση εταιρείας η άδεια χορηγείται στο όνομα της εταιρείας στην οποία θα αναφέρεται η κατά νόμο επωνυμία της.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Υ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life