Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > ’ρθρα |


Υ09 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ.
Υ09 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ.

Υ09 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

                

Ν.Δ. 181/74 «Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών»

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην διεύθυνση Υγείας της αρμόδιας Νομαρχίας αίτηση στην οποία αναγράφεται ο εξοπλισμός για τον οποίο ζητείται η έκδοση άδειας σκοπιμότητας.

Μαζί με την αίτηση συνιστάται να συνυποβάλλεται έκθεση στην οποία να αναφέρεται:

  1. Εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος
  2. Καταλληλότητα της περιοχής για την εγκατάσταση του μηχανήματος
  3. Πυκνότητα του πληθυσμού και πιθανότητα επιβάρυνσης της υγείας των κατοίκων της περιοχής από την άσκοπη διασπορά πηγών και μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
  4. Ανάπτυξη νέων τεχνικών και ανάγκη εκσυγχρονισμού των υπαρχόντων εργαστηρίων.

 

 

Η άδεια σκοπιμότητας έχει ισχύ για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της. Στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει τον πλήρη φάκελο για την προέγκριση της κατασκευής του εργαστηρίου ή της εγκατάστασης νέου εξοπλισμού.

’δεια σκοπιμότητας δεν απαιτείται για τα κλασσικά οδοντιατρικά μηχανήματα ενδοστοματικών  απλών ακτινογραφικών, όπως επίσης και για ένα απλό ακτινογραφικό σύστημα (ακτινογράφησης ή ακτινοσκόπησης).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ09 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ. Υ09 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life