Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > Άρθρα |


Υ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ.
Υ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ.

Υ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αντίγραφο πτυχίου σχολής (για πτυχιούχους εξωτερικού αντίγραφο πτυχίου με επίσημη μετάφραση και αναγνώριση πτυχίου ως ισότιμου από τα ΤΕΙ ή τίτλο προσωπικής ικανότητας οπτικού - ήταν μέχρι το 1982).
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος επικυρωμένη .
4. 2 φωτογραφίες για την άδεια.
5. Παράβολο 8 Ευρώ από ΔΟΥ
6. Έντυπο παράβολο τελών χαρτοσήμου αξίας 30 Ευρώ από ΔΟΥ
7. Για τους αλλοδαπούς, oμoγενείς, άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
8. Για τους αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας, που δεν προέρχονται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.
9. Ένα ντοσιέ με λάστιχα


ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ. Υ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life