Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > Άρθρα |


Υ27 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΚΟΥΡΕΑ / ΚΟΜΜΩΤΗ - ΚΟΥΡΕΑ – ΚΟΜΜΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ - ΚΟΜΜΩΤΗ Α΄ -ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ & ΠΟΔΙΩΝ.
Υ27 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΚΟΥΡΕΑ / ΚΟΜΜΩΤΗ - ΚΟΥΡΕΑ – ΚΟΜΜΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ - ΚΟΜΜΩΤΗ Α΄ -ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ & ΠΟΔΙΩΝ.

Υ27 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΚΟΥΡΕΑ / ΚΟΜΜΩΤΗ  - ΚΟΥΡΕΑ - ΚΟΜΜΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ - ΚΟΜΜΩΤΗ Α΄  -ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ & ΠΟΔΙΩΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο πτυχίου αντίστοιχης ειδικότητας, για πτυχιούχους εξωτερικού απόφαση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος επικυρωμένη .

4.  Δυο φωτογραφίες

5. Παράβολο  Δημοσίου 14, 67 Ευρώ

6. Τέλη χαρτοσήμου 29,35 Ευρώ

7. Ειδικό τέλος υπέρ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Μαγνησίας

8. Για τους αλλοδαπούς, oμoγενείς, άδεια εργασίας (από το Υπουργείο Εργασίας)

    και παραμονής (από το τμήμα αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης)

9. Για τους αλλοδαπούς, ξένης καταγωγής και υπηκοότητας επιπλέον, πιστοποιητικό     αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών, πλην των προερχομένων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.

10. Βεβαίωση τριχοβαφών

11. Προϋπηρεσία (ένσημα, έναρξη επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ., βεβαίωση ασφάλισης ΤΕΒΕ ή και τα δύο)

12. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599 / 86 για τον τόπο της μόνιμης κατοικίας και προϋπηρεσίας και ότι δεν έχει καταδικαστεί.

13. Ατομικό βιβλιάριο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 14 τηςΑ1 / β / 8577/83 Υγειονομικής       Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την 8405 /92 Υγειονομική Διάταξη


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ27 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΚΟΥΡΕΑ / ΚΟΜΜΩΤΗ - ΚΟΥΡΕΑ – ΚΟΜΜΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ - ΚΟΜΜΩΤΗ Α΄ -ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ & ΠΟΔΙΩΝ. Υ27 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΚΟΥΡΕΑ / ΚΟΜΜΩΤΗ - ΚΟΥΡΕΑ – ΚΟΜΜΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ - ΚΟΜΜΩΤΗ Α΄ -ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ & ΠΟΔΙΩΝ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life