Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > Άρθρα |


Υ28 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ.
Υ28 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ.

Υ28 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο πτυχίου σχολής (για πτυχιούχους εξωτερικού αντίγραφο πτυχίου με επίσημη μετάφραση και αναγνώριση πτυχίου ως ισότιμου από τα ΤΕΙ) ή Απολυτήριο λυκείου για τις παλαιές ιδιωτικές σχολές πριν  το 1979 - 1980 ή αναγνώριση πτυχίου από το υπουργείο Παιδείας των ιδιωτικών σχολών μέχρι το 1979 - 1980.

2. Πιστοποιητικό υγείας  (Πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής).

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος επικυρωμένη .

4.  Δύο φωτογραφίες για την άδεια.

5. Παράβολο  8 Ευρώ από ΔΟΥ

6. Έντυπο παράβολο τελών χαρτοσήμου αξίας 30 Ευρώ από ΔΟΥ

7. Πιστοποιητικό εισαγγελίας ή Υ/Δ ότι δεν έχει καταδικαστεί κλπ.

8. Για τους αλλοδαπούς, oμoγενείς, άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

9. Για τους αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας, που δεν προέρχονται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

10. Ένα ντοσιέ με λάστιχα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ28 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ. Υ28 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life