Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > Άρθρα |


Υ29 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ (ΤΕΙ).
Υ29 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ (ΤΕΙ).

Υ29 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ (ΤΕΙ).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο πτυχίου ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας οδοντοτεχνίτη.

3. Υ/Δ αντί Ποινικού Μητρώου.

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως (εφόσον ο / η ενδιαφερόμενος / η δεν επιθυμεί την αυτόματη αναζήτηση αυτού από την υπηρεσία μας και έχει δηλώσει ΟΧΙ στο ανάλογο τετράγωνο της αίτησης..

5.  Δυο φωτογραφίες

6. Παράβολο  8 Ευρώ από ΔΟΥ

7. Παράβολο τελών χαρτοσήμου αξίας 30 Ευρώ από ΔΟΥ

8. Για αλλοδαπούς, oμoγενείς, άδεια εργασίας και παραμονής στην Ελλάδα.

9. Για τους αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας, που δεν προέρχονται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

10. Ένα ντοσιέ με λάστιχα

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ29 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ (ΤΕΙ). Υ29 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ (ΤΕΙ). Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life