Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > ’ρθρα |


Υ29Α - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.
Υ29Α - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.

Υ29Α - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. ’δεια άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη (του εργοδότη)

3. ’δεια λειτουργίας του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (του εργοδότη).

4. Υπεύθυνη δήλωση (του εργοδότη) ότι έκανε την Πρακτική ’σκηση ο ενδιαφερόμενος στο εργαστήριό του.

5.  Φωτοτυπία ενσήμων (του ενδιαφερόμενου) επικυρωμένη.

6.  Υπεύθυνη δήλωση (του ενδιαφερόμενου) ότι έχει τα απαραίτητα ένσημα.

7.  Αντίγραφο πτυχίου επίσημο (για πτυχιούχους του εξωτερικού αντίγραφο πτυχίου με επίσημη μετάφραση και ισοτιμία του πτυχίου με τις ελληνικές σχολές).

8.  Φωτοτυπία επικυρωμένη αστυνομικής ταυτότητας.

9.  Υ/Δ αντί πιστοποιητικού ποινικού μητρώου.

10. Παράβολο  8 Ευρώ από ΔΟΥ

11. Έντυπο παράβολο τελών χαρτοσήμου αξίας 30 Ευρώ.

12. Δύο φωτογραφίες

13. Για αλλοδαπούς, oμoγενείς, άδεια εργασίας και παραμονής στην Ελλάδα.

14. Για τους αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας, που δεν προέρχονται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

15. Ένα ντοσιέ με λάστιχα

 

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΟΥΣΑΝ ΤΟ 1986 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΘΕΛΟΥΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ (600) ΕΝΣΗΜΑ.

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΟΥΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 1986 ΘΕΛΟΥΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ (900) ΕΝΣΗΜΑ.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ29Α - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ. Υ29Α - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life