Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > ’ρθρα |


Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ Μ. Β. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4.000 ΧΛΜ.
Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ Μ. Β. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4.000 ΧΛΜ.

Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ Μ. Β. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4.000 ΧΛΜ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Αίτηση.

    2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου.

    3. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για το συγκεκριμένο επάγγελμα του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης    και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων κατά περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει.

    4. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού ελέγχου Οχημάτων από ΚΤΕΟ εφόσον το Φ.Ι.Χ. δεν εισάγεται στη χώρα ως καινούργιο και δεν ταξινομείται σαν τέτοιο για πρώτη φορά.

    5. ’δεια κυκλοφορίας ξένης χώρας ή Prospectus εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου για το    όχημα.

    6. Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής υπηρεσίας εφόσον το αυτοκίνητο θα μεταφέρει τρόφιμα ή τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή γενικά είδη που συνδέονται με τη δημόσια υγεία.

    7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ( όπου ρητά προβλέπεται  από την κανονιστική απόφαση Α2/5830/91 ). 

 

 

Για κάθε περίπτωση εφόσον πρόκειται για επιχείρηση με νομική μορφή, άλλη αυτής του φυσικού προσώπου απαιτείται κατά περίπτωση καταστατικό ή ΦΕΚ.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής &t

 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ Μ. Β. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4.000 ΧΛΜ. Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ Μ. Β. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4.000 ΧΛΜ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life