Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > ’ρθρα |


Μ08 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥ.
Μ08 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥ.

Μ08 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Αίτηση του ή των κληρονόμων.

    2. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου, οχήματος ή μοτοσικλέτας, καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν.

   3. ’δεια κυκλοφορίας και βιβλιάριο μεταβολών ( μόνο για τις άδειες που έχει χορηγηθεί τούτο, δηλαδή τις άδειες παλιού τύπου ).

   4.  Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.

   5. Παράβολο από τράπεζα 75,00 ΕΥΡΩ για τα αυτοκίνητα και 9,00 ΕΥΡΩ για τα δίκυκλα.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

    α) Θεώρηση γνησίου υπογραφής της ή των υπεύθυνων δηλώσεων από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή αστυνομική αρχή.

    β) Εξουσιοδότηση από κάθε έναν από τους κληρονόμους με θεώρηση της υπογραφής του από  οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή αστυνομική αρχή.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Εάν η ΔΟΥ δεν έχει εκδώσει πιστοποιητικό στο όνομά του ή των κληρονόμων και έχει εκδώσει μόνο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του         ν. 1599/86 με την οποία δηλώνεται ότι « τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής του ή των κληρονόμων ».


 

Πηγή : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ08 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥ. Μ08 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life