Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Τμήμα Αλιείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Τμήμα Αλιείας > Άρθρα |


AΛ01 βεβαίωση Ιχθυοπαραγωγικού Αυτοκινήτου
AΛ01 βεβαίωση Ιχθυοπαραγωγικού Αυτοκινήτου

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Φωτοαντίγραφα των σελίδων της άδειας αλιείας σκάφους
  3. Βεβαίωση συλλόγου ο οποίος να λειτουργεί με τον Νόμο 1361/85

 


 

Πηγή : Τμήμα Αλιείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο AΛ01 βεβαίωση Ιχθυοπαραγωγικού Αυτοκινήτου AΛ01 βεβαίωση Ιχθυοπαραγωγικού Αυτοκινήτου Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life