Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Τμήμα Αλιείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Τμήμα Αλιείας > Άρθρα |


AΛ02 αντικατάσταση σκάφους
AΛ02 αντικατάσταση σκάφους

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (εις διπλούν)
  • 2. Φωτοαντίγραφα των σελίδων της άδειας αλιείας του προς αντικατάσταση σκάφους (εις διπλούν) η μία σειρά να είναι θεωρημένη από το Λιμεναρχείο .
  • 3. Βεβαίωση από τον αλιευτικό σύλλογο της περιοχής του για την ιδιότητα του ψαρά.
  • 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι, το προς αντικατάσταση σκάφος δεν έχει επιδοτηθεί την τελευταία δεκαετία.
  • 5. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού καταμέτρησης του παλαιού σκάφους (εις διπλούν)
  • 6. Φωτοαντίγραφα εγγράφου εθνικότητος (όπου υπάρχει)του παλαιού σκάφους (εις διπλούν)

 

Πηγή : Τμήμα Αλιείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο AΛ02 αντικατάσταση σκάφους AΛ02 αντικατάσταση σκάφους Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life