Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Τμήμα Αλιείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Τμήμα Αλιείας > Άρθρα |


AΛ06 Αντικατάσταση Μηχανής
AΛ06 Αντικατάσταση Μηχανής

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (εις διπλούν)
  • 2. Βεβαίωση αλιευτικού συλλόγου
  • 3. Φωτοαντίγραφα των όλων σελίδων της άδειας αλιείας (εις διπλούν)
  • 4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού καταμέτρησης του σκάφους (εις διπλούν)
Φωτοαντίγραφα εγγράφου εθνικότητος (όπου υπάρχει)του σκάφους (εις διπλούν)

 

Πηγή : Τμήμα Αλιείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο AΛ06 Αντικατάσταση Μηχανής AΛ06 Αντικατάσταση Μηχανής Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life