Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Τμήμα Αλιείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Τμήμα Αλιείας > Άρθρα |


AΛ07 Μετασκευής Αλιευτικού Σκάφους
AΛ07 Μετασκευής Αλιευτικού Σκάφους

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  • 2. Φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας σκάφους
  • 3. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης
  • 4. Φωτοαντίγραφο του έγγραφου εθνικότητας όπου υπάρχει
  • 5. Σχέδια ναυπηγού με τις προτεινόμενες μεταβολές στο σκάφος
  • 6. Μελέτη (Βεβαίωση) ,από Ναυπηγό,
  • a. Ευστάθειας σκάφους για τις εργασίες από τις οποίες αυτή επηρεάζεται (π.χ. κατασκευή βιτζιού, βαρούλκου, γέφυρας κλπ) και ότι,
  • b. η Ολική Χωρητικότητα (ΚΟΧ)του σκάφους δεν μεταβάλλεται

 

Πηγή : Τμήμα Αλιείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο AΛ07 Μετασκευής Αλιευτικού Σκάφους AΛ07 Μετασκευής Αλιευτικού Σκάφους Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life