Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων > ’ρθρα |


ΕΒ02 - Ηλεκτροδότηση γεώτρησης με τη διαδικασία των λοιπών καταναλωτών (εκτός προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού)
ΕΒ02 - Ηλεκτροδότηση γεώτρησης με τη διαδικασία των λοιπών καταναλωτών (εκτός προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση
 
 2. ’δεια γεώτρησης (φωτοτυπία) ή άδεια χρήσης

 3. Μελέτη άρδευσης, εφόσον ο κινητήρας θα είναι από 40ΗΡ και άνω.

           4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (φωτοτυπία)

           5. Παράβολο από την Υπηρεσία μας (50 ευρώ)

          
          

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για επαύξηση ισχύος, χρειάζεται επί πλέον και λογαριασμός ρεύματος.

 

Προϋποθέσεις - Διαδικασία :  
  
• Επί τόπου έλεγχος από τον αρμόδιο υπάλληλο, αποστολή δελτίου στη ΔΕΗ για μελέτη και κοστολόγηση του έργου, συζήτηση της αίτησης στην ΤΕΑΕ, ειδοποίηση του ενδιαφερομένου από τη ΔΕΗ για πληρωμή του κόστους και τέλος κατασκευής του έργου από τη ΔΕΗ.


Χρόνος διεκπεραίωσης :

  • Το αργότερο εντός 5 μηνών

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life