Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων > Άρθρα |


ΕΒ08 - Άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα
ΕΒ08 - Άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση

 2. Ιατρική  βεβαίωση με σφραγισμένη φωτογραφία (ότι ο εικονιζόμενος είναι υγιής, αρτιμελής και δεν πάσχει από ψυχική ή σωματική ασθένεια ή οργανική ανεπάρκεια ή λειτουργική ή ανατομική έλλειψη, που μπορεί να επιδράσει σοβαρά στον ασφαλή χειρισμό και οδήγηση γεωργικών μηχανημάτων).

 3. Δύο (2) φωτογραφίες.

 4. Παράβολο από την υπηρεσία μας  15 €

 5.Ταυτότητα

 6. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου, αν υπάρχει.


Προϋποθέσεις:  

  • Για την συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας τους για τύπου Β΄ (μέχρι 15 ίππους ιπποδύναμη) και το δέκατο έβδομο (17) έτος της ηλικίας τους για τύπου Α΄ (άνω των 15 ίππων ιπποδύναμη).


Διαδικασία :

  • Κατάθεση και έλεγχος δικαιολογητικών. Εξέταση υποψηφίου από την Επιτροπή. Έκδοση αδείας αν κριθεί ικανός. Σε περίπτωση αποτυχίας επανεξέταση σ΄ ένα μήνα με νέα αίτηση.


Χρόνος διεκπεραίωσης :

  • 45 ημέρες

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life