Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων > ’ρθρα |


ΕΒ09 - Πτυχίο βοηθού θεραλωνιστικής
ΕΒ09 - Πτυχίο βοηθού θεραλωνιστικής

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση

 2. Ιατρική βεβαίωση με φωτογραφία.
 
 3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

 4. Παράβολο από την υπηρεσία μας 15 €

 5. Ταυτότητα

 6. ’δεια οδήγησης τύπου Α΄


Προϋποθέσεις:  

- Συμπληρωμένο το 19ο έτος της ηλικίας του ενδιαφερομένου.

- Να έχουν παρέλθει δυο χρόνια από την απόκτηση της άδειας οδήγησης  τύπου Α

 


Διαδικασία :

  • Κατάθεση και έλεγχος δικαιολογητικών. Εξέταση υποψηφίου από την επιτροπή.
  • Έκδοση πτυχίου αν κριθεί ικανός.
  • Σε περίπτωση αποτυχίας, επανεξέταση σε ένα μήνα με νέα αίτηση.

 


Χρόνος διεκπεραίωσης :

  • 45 ημέρες

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life