Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων > ’ρθρα |


ΕΒ11 - Πτυχίο μηχανοδηγού βαμβακοσυλλεκτικής
ΕΒ11 - Πτυχίο μηχανοδηγού βαμβακοσυλλεκτικής

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση

 2. Ιατρική βεβαίωση με φωτογραφία.

 3. Δύο (2) φωτογραφίες

 4. Παράβολο από την υπηρεσία μας 15 €

 5. Ταυτότητα

 6. ’δεια οδήγησης τύπου Α΄.

Προϋποθέσεις:  

- Ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας.

- Να έχουν παρέλθει δυο χρόνια από την απόκτηση της άδειας οδήγησης  τύπου Α

 


Διαδικασία :

  • Κατάθεση και έλεγχος δικαιολογητικών, εξέταση υποψηφίου από την Επιτροπή.
      •  Έκδοση πτυχίου αν κριθεί ικανός. Σε περίπτωση αποτυχίας επανεξέταση σ΄ ένα μήνα με νέα αίτηση.

 

Χρόνος διεκπεραίωσης :

  • 45 ημέρες

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life