Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων > Άρθρα |


ΕΒ12 - Έκδοση άδειας κυκλοφορίας γεωργικών μηχανημάτων
ΕΒ12 - Έκδοση άδειας κυκλοφορίας γεωργικών μηχανημάτων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

α) Καινούργιο
 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι: είμαι κάτοχος του αγροτικού μηχανήματος με τα στοιχεία αρ. πλαισίου...... αρ. κινητήρα........ και ότι συμφωνεί με τον Κ.Ο.Κ.
 3. Τιμολόγιο αγοράς.
 4. Δελτίο αποστολής.
 5. Δελτίο ταξινόμησης. 
 6. Πιστοποιητικό μηχανήματος.
 7. Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο.
 8. Βιβλίο οδηγιών στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
 9. Παράβολο από την υπηρεσία μας 50 €.
β) Μεταχειρισμένο με προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας
 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι: είμαι κάτοχος του αγροτικού μηχανήματος με τα στοιχεία αρ. πλαισίου...... αρ. κινητήρα........ και ότι συμφωνεί με τον Κ.Ο.Κ.
 3. Ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών από την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή και θεωρημένο από Εφορία ή τιμολόγιο
 4. Παλαιά άδεια κυκλοφορίας.
 5.Βεβαίωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής γεωργικών μηχανημάτων από την υπηρεσία μας.
 6.Παράβολο (όταν χορηγούνται νέες πινακίδες) 50 € ή 20 € για μεταβίβαση στον ίδιο Νομό.
γ) Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων που μεταβιβάζονται σε  κληρονόμους αποθανόντος.
 1. Αίτηση.
 2. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου του Νομού ότι δεν δημοσιεύθηκε διαθήκη του αποθανόντος, ούτε κοινοποιήθηκε αντίγραφο πρακτικού δημοσίευσης διαθήκης από άλλο Πρωτοδικείο.
 3. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο να φαίνονται (ο καθένας ονομαστικά με την ηλικία του), οι συγγενείς Α΄ τάξεως του αποθανόντος (σύζυγος, τέκνα).
 4. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των κληρονόμων, στο οποίο να φαίνεται ότι ο καθένας πωλεί το εξ αδιαιρέτου μερίδιό του στον ένα ή και περισσότερους κληρονόμους.
 5. Πιστοποιητικό Εφορίας ότι δηλώθηκε ως κληρονομικό.
 6. Βεβαίωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής γεωργικών  μηχανημάτων.
 7.  Παράβολο από την Υπηρεσία μας.
Διαδικασία :

- Κατάθεση δικαιολογητικών

- Έλεγχος δικαιολογητικών

- Έλεγχος μηχανήματος

- Ζήτηση φακέλου αν προέρχεται από άλλο νομό

- Έκδοση άδειας

Χρόνος διεκπεραίωσης : Από 10 ημέρες έως 60 ημέρες


 

Πηγή : Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life