Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων > Άρθρα |


ΕΒ15 - Απώλεια Πινακίδων αγροτικού μηχανήματος
ΕΒ15 - Απώλεια Πινακίδων αγροτικού μηχανήματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση

 2. Βεβαίωση από Αστυνομία για την απώλεια
 
 3. Δημοσίευση στην τοπική εφημερίδα
 
 4. Υπεύθυνη Δήλωση
 
 5. Ταυτότητα
 
 6. Παράβολο από την Υπηρεσία μας 15 €
 

Προϋποθέσεις:  

  • Παρέλευση χρόνου ενός μηνός από τη δημοσίευση και τη δήλωση στην Αστυνομία, για την υποβολή των δικαιολογητικών.


Χρόνος διεκπεραίωσης :

  • 5 ημέρες

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life