Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών > Άρθρα |


Χαρακτηρισμός δρόμου ως κυριότερου Κοινοτικού ή Δημοτικού
Χαρακτηρισμός δρόμου ως κυριότερου Κοινοτικού ή Δημοτικού

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Τμήμα Κτηματολογίου

APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.κ. Ευαγγελοπούλου , Κολόμβος
THΛEΦΩNO: 24213 52481

FAX: 2421070980
TAX
. Δ
IEYΘYNΣH: Διοικητήριο
TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

Πρέπει ο δρόμος να ενώνει δύο οικισμούς (του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας ή όμορων Δήμων ή Κοινοτήτων) ή έναν οικισμό με Διεθνή ή Εθνική ή Επαρχιακή οδό σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Π.Δ. της 24/31-5-85 (ΦΕΚ 270Δ'') για την εκτός σχεδίου δόμηση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

- Αίτηση

- Φάκελος που περιέχει :

  1. Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στην οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται άλλος δρόμος που να συνδέει τους εν λόγω οικισμούς, χαρακτηρισμένος ως κυριότερος δημοτικός ή κοινοτικός με απόφαση Νομάρχη.
  2. Τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία θα αναγράφεται η θέση από την οποία ξεκινάει και στην οποία καταλήγει ο εν λόγω δρόμος, το πλάτος του δρόμου, το μήκος του, και αν είναι ο κυριότερος - μοναδικός Δημοτικός ή Κοινοτικός δρόμος.
  3. Αποφάσεις καθορισμού ορίων των ανωτέρω οικισμών ή ελλείψει αυτών βεβαιώσεις από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
  4. Διάγραμμα κλίμακας 1:5000 στο οποίο ο δρόμος σημειώνεται με ερυθρά γραμμή, πρέπει σαφώς να φαίνεται η αφετηρία - πέρας της οδού προς χαρακτηρισμό και να σημειώνονται οι οικισμοί που συνδέονται με αυτήν. Το διάγραμμα συνοδεύει την απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και φέρει τη σφραγίδα του Δήμου.

Aκολουθούμενη διαδικασία:

  • Πρωτόκολλο / Χρέωση 
  • Έλεγχος πληρότητας φακέλου.
  • Εισήγηση της Υπηρεσίας προς Σ.Χ.Ο.Π. Νομού.
  • Γνωμοδότηση Σ.Χ.Ο.Π. Νομού.
  • Σύνταξη Aπόφασης Nομάρχη.
  • Διαβίβαση της Aπόφασης και του τοπογραφικού διαγράμματος προς το Εθνικό Τυπογραφείο.

 

Πηγή : Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life