Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Προσλήψεις Προσωπικού

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Ενημέρωση Πολιτών > Προσλήψεις Προσωπικού > Άρθρα |


Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας
Πίνακες κατάταξης και πίνακες απορριπτέων υποψηφίων ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας


 

Πηγή : Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010 Ενημέρωση πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Πίνακας κατάταξης υποψηφίων θέσης με κωδικό 101 Πίνακες κατάταξης και πίνακες απορριπτέων υποψηφίων ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας
Συνημμένο
Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων θέσεων με κωδικό 103
Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων θέσεων με κωδικό 103 Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010 Word Κείμενο
Συνημμένο
Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων θέσεων με κωδικούς 101, 102
Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων θέσεων με κωδικούς 101, 102 Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010 Word Κείμενο
Συνημμένο
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων θέσης με κωδικό 102
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων θέσης με κωδικό 102 Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας
Συνημμένο
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων θέσης με κωδικό 103
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων θέσης με κωδικό 103 Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας
Σχετικά Άρθρα
Σχετικό Άρθρο Ημερομηνία
Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life