Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Προσλήψεις Προσωπικού

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Ενημέρωση Πολιτών > Προσλήψεις Προσωπικού > Άρθρα |


Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας
Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας

Συνημμένα αρχεία: Πίνακες κατάταξης

 

Πηγή : Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 Ενημέρωση πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας
Συνημμένο
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠΙΒΑΤΩΝ)
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠΙΒΑΤΩΝ) Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας
Συνημμένο
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ανασυνταγμένος πίνακας)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ανασυνταγμένος πίνακας) Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας
Συνημμένο
Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων
Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας
Σχετικά Άρθρα
Σχετικό Άρθρο Ημερομηνία
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life