Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Holder -3
Ενημέρωση Πολιτών - Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας 1995-2010
Πλοήγηση : | Αρχική Σελίδα > Ενημέρωση Πολιτών > Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας 1995-2010 |
Περιεχόμενα.

   Φθίνουσα ταξινόμιση      
Εγγραφές 1 έως 20 από 2392
Επόμενη σελίδα Τελευταία εγγραφή
Ημερομηνία Αύξουσα ταξινόμηση... Φθίνουσα ταξινόμηση...
Περιγραφή Αύξουσα Ταξινόμηση... Φθίνουσα ταξινόμηση...
»  24/11/2010
1η Τροποποίηση Νομαρχιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2010 ΣΑΝΑ 034/8 (2007-2013)
16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:120
»  24/11/2010
2η Τροποποίηση Νομαρχιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και Λοιπούς Πόρους της Ν.Α. Μαγνησίας έτους 2010
16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:121
»  24/11/2010
Ενταξη της οδού Χάνια-Κισσός στο πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο Νομού Μαγνησίας
16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:122
»  24/11/2010
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Τροποποίηση της με αρ. 1801/15-6-2008 Α.Ε.Π.Ο.  Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορά στο έργο “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων των οικισμών Πτελεός-Πηγάδι“ του Δήμου Πτελεού»
16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:123
»  24/11/2010
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  της μονάδας ψυγείων-διαλογητηρίων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς
16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:124
»  24/11/2010
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:125
»  24/11/2010
Τροποποίηση καταστατικού της ΕΚΠΟΛ
16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:126
»  24/11/2010
Τροποποίηση προϋπολογισμού της Ν.Α. Μαγνησίας οικονομικού έτους 2010
16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:127
»  24/11/2010
Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας
16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:128
»  29/09/2010
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Λειτουργία λιμένα Βόλου» (εξ αναβολής)
15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:113
»  29/09/2010
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Μακρύς Κάβος στη νήσο Αλόννησο»
15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:114
»  29/09/2010
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Τροποποίηση της με αρ. 1801/15-6-2008 Α.Ε.Π.Ο.  Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορά στο έργο “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων των οικισμών Πτελεός-Πηγάδι“ του Δήμου Πτελεού»
15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:115
»  29/09/2010
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για εκμετάλλευση λατομικού χώρου εξόρυξης σχιστολιθικών πλακών του Παναγιώτη Ξυράφη, σε έκταση 12.318,64 τ.μ., στη θέση «Αρπάκια» του Δ.Δ. Αφετών του Δήμου Αφετών
15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:116
»  29/09/2010
Μεταφορά του έργου «Ολοκληρωμένο Γ.Π.Σ. αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης Νομού Μαγνησίας» από το Γ΄  Κ.Π.Σ. στο ΕΣΠΑ
15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:117
»  29/09/2010
Τροποποίηση προϋπολογισμού της Ν.Α. Μαγνησίας οικονομικού έτους 2010
15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:118
»  29/09/2010
Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας
15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:119
»  24/08/2010
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε χειμάρρους Κεντρικού και Νοτίου Πηλίου»
14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:098
»  24/08/2010
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 2.956,8 KWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΦΩΤΟ.Π.ΑΛ. Μ.Ε.Π.Ε.», στη θέση «Άνω Γεντζελή» Δήμου Αλμυρού
14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:099
»  24/08/2010
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  του έργου «Διαπλάτυνση τμήματος επαρχιακής οδού Σέσκλο – Λατομείο»
14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:100
»  24/08/2010
Τροποποίηση Νομαρχιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και Λοιπούς Πόρους της Ν.Α. Μαγνησίας έτους 2010
14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:101

Εγγραφές 1 έως 20 από 2392
Επόμενη σελίδα Τελευταία εγγραφή