ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Holder -3
Παρουσίαση άρθρων - Πηγή : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίών
Πλοήγηση : | Αρχική Σελίδα > | Παρουσίαση Άρθρων. Πηγή: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίών
Αρθρα.

Εγγραφές 1 έως 20 από 91
Επόμενη σελίδα Τελευταία εγγραφή
Ημερομηνία Αύξουσα ταξινόμηση... Φθίνουσα ταξινόμηση...
Περιγραφή Αύξουσα Ταξινόμηση... Φθίνουσα ταξινόμηση...
»  06/01/2011
Ο Πρόεδρος της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν. Α. Μαγνησίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου « ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ (ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 0+350 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+200) », με προϋπολογισμό 17.400.000,00 Ευρώ
Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ (ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 0+350 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+200)"
»  04/01/2011
Ο Πρόεδρος της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν. Α. Μαγνησίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου « ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ », με προϋπολογισμό 2.236.363,64 Ευρώ
Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ»
»  23/11/2010
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Βελτίωση οδού εισόδου Πτελεού και διαμόρφωση παρακαμπτήριας οδού Πηγαδίου ,Δήμου Πτελεού Ν. Μαγνησίας» με προϋπολογισμό 162.601,63 € + ΦΠΑ = 200.000,00 ΕΥΡΩ
Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : «Βελτίωση οδού εισόδου Πτελεού και διαμόρφωση παρακαμπτήριας οδού Πηγαδίου ,Δήμου Πτελεού Ν. Μαγνησίας»
»  30/09/2010
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής του εναέριου αναβατήρα διπλής καρέκλας «Πήλιο 3», ιδιοκτησίας ΝΑΜ »  προϋπολογισμού δαπάνης 55 414,45  € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ με τους παρακάτω ειδικούς, γενικούς και λοιπούς κανόνες. Οι προσφορές θα δοθούν στις 30/09/2010 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄.
 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Μαγνησίας-Διοικητήριο Β΄ όροφος.
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής του εναέριου αναβατήρα διπλής καρέκλας «Πήλιο 3», ιδιοκτησίας ΝΑΜ »
»  28/09/2010
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του εργου «Καθαρισμός χειμάρρου Ξηριά από φερτές ύλες και αυτοφυή βλάστηση σε μήκος 500μ από το τέλος της τσιμεντοστρωμένης κοίτης προς γέφυρα Διμηνίου» προϋπολογισμού δαπάνης 11.000 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ με τους παρακάτω ειδικούς, γενικούς και λοιπούς κανόνες. Οι προσφορές θα δοθούν στις  28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Μαγνησίας, Διοικητήριο ΝΑΜ - Β΄ όροφος, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του εργου "Καθαρισμός χειμάρρου Ξηριά από φερτές ύλες και αυτοφυή βλάστηση σε μήκος 500μ από το τέλος της τσιμεντοστρωμένης κοίτης προς γέφυρα Διμηνίου"
»  07/09/2010
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Φωτεινή σηματοδότηση στα Χάνια Πηλίου»  προϋπολογισμού δαπάνης 22 500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ με τους παρακάτω ειδικούς, γενικούς και λοιπούς κανόνες. Οι προσφορές θα δοθούν στις 7  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα Τρίτη     και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Μαγνησίας-Διοικητήριο Β΄ όροφος.
Φωτεινή σηματοδότηση στα Χάνια Πηλίου
»  06/09/2010
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του εργου « μεταφορά τριών προκατ/νων οικίσκων στα Καλά Νερά και στο 10ο δημ.σχολείο Βόλου και αποκατάσταση καταστραφέντος τμήματος περίφραξης στο δημ.σχολείο Κάτω Λεχωνίων» προυπολογισμού δαπάνης 36.500 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ με τους παρακάτω ειδικούς,γενικούς και λοιπούς κανόνες.
 Οι προσφορές θα δοθούν στις   6  του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Μαγνησίας-Διοικητήριο Β΄όροφος
Μεταφορά τριών προκατ/νων οικίσκων στα Καλά Νερά και στο 10ο δημ.σχολείο Βόλου και αποκατάσταση καταστραφέντος τμήματος περίφραξης στο δημ.σχολείο Κάτω Λεχωνίων
»  03/08/2010
Η Ν.Α. Μαγνησίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Ιωλκού (Αποκατάσταση πεζόδρομου)», με προϋπολογισμό 280.000,00 Ευρώ
«Αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Ιωλκού (Αποκατάσταση πεζόδρομου)»
»  01/06/2010
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
 «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου οικισμού Πηγάδι Δ. Πτελεού Ν.Μαγνησίας»                                         
   με προϋπολογισμό 82.644,58 € + ΦΠΑ = 100.000,00 ΕΥΡΩ.
Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου οικισμού Πηγάδι Δ. Πτελεού Ν.Μαγνησίας
»  18/05/2010
O Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α.Μαγνησίας , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου « 2o νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης», με προϋπολογισμό 550.000.00€ ΕΥΡΩ.
« 2o νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης»
»  04/05/2010
O Πρόεδρος της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α.Μαγνησίας , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «17ο Νηπιαγωγειο Βόλου»   με προϋπολογισμό 1.010.000,00 ΕΥΡΩ.
«17ο Νηπιαγωγειο Βόλου»
»  27/04/2010
O Πρόεδρος της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α.Μαγνησίας , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Επισκευή – Ανακαίνιση 6ου και 8ου Δημοτικού σχολείου Βόλου ” με προϋπολογισμό 347.000,00 ΕΥΡΩ
“Επισκευή – Ανακαίνιση 6ου και 8ου Δημοτικού σχολείου Βόλου ”
»  27/04/2010
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λάκκου κατόπτευσης για τη μονάδα κινητού ΚΤΕΟ στη Σκιάθο» προϋπολογισμού δαπάνης 24.100,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ .
«Κατασκευή λάκκου κατόπτευσης για τη μονάδα κινητού ΚΤΕΟ στη Σκιάθο»
»  13/04/2010
Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Επισκευή γυμνασίου και λυκείου Ζαγοράς” με προϋπολογισμό 123.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
“Επισκευή γυμνασίου και λυκείου Ζαγοράς”
»  02/02/2010
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του εργου « συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών» προυπολογισμού δαπάνης 28.000 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του εργου « συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών»
»  20/10/2009
«Βελτίωση οδικού δικτύου από Πέρδικα έως Εθνικό δρόμο Μικροθηβών – Φαρσάλων (Β΄Φάση)» 
 με προϋπολογισμό 470.588,24 € + ΦΠΑ = 560.000,00 ΕΥΡΩ.
«Βελτίωση οδικού δικτύου από Πέρδικα έως Εθνικό δρόμο Μικροθηβών – Φαρσάλων (Β΄Φάση)»
»  08/09/2009
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη - κατασκευή, για την ανάθεση του έργου «Επισκευή – Διαρρύθμιση Κτιρίου πρώην Οργανισμού Καπνού», με συνολικό προϋπολογισμό 5.400.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
«Επισκευή – Διαρρύθμιση Κτιρίου πρώην Οργανισμού Καπνού».
»  22/07/2009
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του εργου «κατασκευή στεγάστρου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Ν.Αγχιάλου» προυπολογισμού δαπάνης 40.000 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
«Κατασκευή στεγάστρου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Ν.Αγχιάλου».
»  21/07/2009
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του εργου «κατασκευή στεγάστρων στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου Πορταριάς» προυπολογισμού δαπάνης 23.000 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
«Κατασκευή στεγάστρων στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου Πορταριάς».
»  21/07/2009
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
 «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Αργαλαστής Ν.Μαγνησίας»                                         
 με προϋπολογισμό 67.226,89 € + ΦΠΑ = 80.000,00 ΕΥΡΩ.
«Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Αργαλαστής Ν.Μαγνησίας»

Εγγραφές 1 έως 20 από 91
Επόμενη σελίδα Τελευταία εγγραφή