ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Holder -3
Παρουσίαση άρθρων - Θεματική ενότητα : Οδηγός Υπηρεσιών
Πλοήγηση : | Αρχική Σελίδα > | Παρουσίαση Άρθρων. Θεματική Ενότητα: Οδηγός Υπηρεσιών
Αρθρα.

Εγγραφές 21 έως 40 από 40
Πρώτη εγγραφή Προηγούμενη σελίδα
Ημερομηνία Αύξουσα ταξινόμηση... Φθίνουσα ταξινόμηση...
Περιγραφή Αύξουσα Ταξινόμηση... Φθίνουσα ταξινόμηση...
»  01/06/2010
Τυφλά οικόπεδα

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Σχέδιο πόλης Υπολοίπου Νομού: Τμήμα Κτηματολογίου Δ/νσης ΧΩΠΕ ΝΑΜ
Σχέδιο πόλης Βόλου : πολεοδομικό γραφείο Δήμου Βόλου
Σχέδιο πόλης Ν. Ιωνίας : πολεοδομικό γραφείο Ν. Ιωνίας

APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.κ. Ευαγγελοπούλου , Κολόμβος.
THΛEΦΩNO: 24213 52481
FAX: 2421070980
TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο 38001 Βόλος
Τυφλά οικόπεδα.
»  01/06/2010
Χαρακτηρισμός δρόμου ως κυριότερου Κοινοτικού ή Δημοτικού
Χαρακτηρισμός δρόμου ως κυριότερου Κοινοτικού ή Δημοτικού
»  01/06/2010
Χορήγηση αντιγράφων - θεώρηση γνήσιου υπογραφής

 

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Γραμματεία
APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ.κ. Καρανικόλας Αντώνιος, Αστάρα Ευαγγελία, Ρωμανού Κατερίνα, Δήμου Μαρία
THΛEΦΩNO: 24213 52441
FAX: 2421070980
TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο
TAX. KΩΔIKAΣ: 38001
Χορήγηση αντιγράφων - θεώρηση γνήσιου υπογραφής
»  01/05/2008
Εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα
εμπειροτεχνών εργοληπτών


 APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα,κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος

THΛEΦΩNO: 0421 - 75262

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974
Εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα εμπειροτεχνών εργοληπτών.
»  28/11/2007
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»
»  22/11/2007
ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σύμφωνα με το Ν.Δ. 136/46
Ενιαίος Οδηγός Ελέγχου Επιχειρήσεων
»  11/11/2007
Άδειες τομής επαρχιακών δρόμων.
APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος, κ. Γορδίου Βασιλική

THΛEΦΩNO: 0421 - 75262

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974
Άδειες τομής επαρχιακών δρόμων.
»  11/11/2007
Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα με αύξηση ορίου προϋπολογισμού.

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα, κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος

THΛEΦΩNO: 0421 - 75262

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974
Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα με αύξηση ορίου προϋπολογισμού.
»  11/11/2007
Αναθεώρηση εγγραφής
εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα
με εγγραφήκαι σε άλλη κατηγορία έργων


 APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων


APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα, κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος

THΛEΦΩNO: 0421 - 75262

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001
FAX: 0421 - 70974
Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα με εγγραφή και σε άλλη κατηγορία έργων.
»  11/11/2007
Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών
στα νομαρχιακά μητρώα


 APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα

THΛEΦΩNO: 0421 - 75262

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001
FAX: 0421 - 70974
Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα.
»  11/11/2007
Αντικατάσταση απωλεσθείσης άδειας ή πινακίδων μηχανημάτων έργων.
APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Δεμερτζίδου Μαρία, κ.Ακριτίδου Μάρθα

THΛEΦΩNO: 0421 - 75265

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001 


FAX: 0421 - 70974
Αντικατάσταση απωλεσθείσης άδειας ή πινακίδων μηχανημάτων έργων.
»  11/11/2007
Άρση υποθήκης σεισμοπλήκτου.


 

 APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ. Αλμπανίδης Ιωάννης, κ. Ακριτίδου Μάρθα

THΛEΦΩNO: 0421 - 75260 - 75265

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974
Άρση υποθήκης σεισμοπλήκτου.
»  11/11/2007
Διαγραφή μηχανημάτων έργων.
APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Δεμερτζίδου Μαρία, κ.Ακριτίδου Μάρθα

THΛEΦΩNO: 0421 - 75265

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974
Διαγραφή μηχανημάτων έργων.
»  11/11/2007
Έγκριση κυκλοφοριακής συνδέσεως


 
APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ. Παπαδημητρίου Κερασία,κ. Παυλάκη Χριστίνα, κ. Τσούκας Αθανάσιος

ΤHΛEΦΩNO: 0421 - 75283 


TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001
Έγκριση κυκλοφοριακής συνδέσεως.
»  11/11/2007
Επανακυκλοφορία μηχανημάτων έργων.
APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Δεμερτζίδου Μαρία, κ.Ακριτίδου Μάρθα

THΛEΦΩNO: 0421 - 75265

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974
Επανακυκλοφορία μηχανημάτων έργων.
»  11/11/2007
Θεωρήσεις αδειών σεισμοπλήκτων
( για ΔΕΗ, ΔΕΥΑΜΒ κ.λ.π.)


 APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ. Αλμπανίδης Ιωάννης, κ. Ακριτίδου Μάρθα

THΛEΦΩNO: 0421 - 75260 - 75265

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974
Θεωρήσεις αδειών σεισμοπλήκτων, ( για ΔΕΗ, ΔΕΥΑΜΒ κ.λ.π.).
»  11/11/2007
Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων
APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Δεμερτζίδου Μαρία, κ. Ακριτίδου Μάρθα

THΛEΦΩNO: 0421 - 75265

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου


TAX. KΩΔIKAΣ: 38001


FAX: 0424 - 70974
Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων.
»  11/11/2007
Οριοθετήσεις χειμάρρων, ρυακιών, τάφρων κ.λ.π.


 APMOΔIA YΠHPEΣIA: Δ.Τ.Υ / Τμήμα Υδραυλικών Έργων

APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.Φλαμπούρης, κ. Κακαέ, κ. Κατσαρός

THΛEΦΩNO: 0421 - 75267

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421- 70974
Οριοθετήσεις χειμάρρων, ρυακιών, τάφρων κ.λ.π.
»  11/11/2007
Προσωρινή ακινητοποίηση μηχανημάτων.
APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Δεμερτζίδου Μαρία

THΛEΦΩNO: 0421 - 75265

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974
Προσωρινή ακινητοποίηση μηχανημάτων.
»  11/11/2007
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων.
APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων


APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Δεμερτζίδου Μαρία, κ.Ακριτίδου Μάρθα

THΛEΦΩNO: 0421 - 75265

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοκητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων .

Εγγραφές 21 έως 40 από 40
Πρώτη εγγραφή Προηγούμενη σελίδα