Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
’δεια χρήσης εκρηκτικών.
’δεια χρήσης εκρηκτικών APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Έκδοσης Oικοδομικών Aδειών APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Μαντζίρης (γραφείο Nο 8) THΛEΦΩNO: 24213 52439 FAX: 2421070980 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

’δεια χρήσης εκρηκτικών

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Έκδοσης Oικοδομικών Aδειών
APMO
ΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Μαντζίρης (γραφείο Nο 8)
TH
ΛEΦΩNO: 24213 52439 FAX: 2421070980
TAX.
ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο
TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

- N.495/76 "Περί εκρηκτικών υλών κ.λπ." (ΦΕΚ 337/Α/76)

- ’ρθρο 5 παρ.4.2  Κτιριοδομικού Κανονισμού και Εγκύκλιος 31245/22-5-93

 

Διαδικασία:

- Πρωτόκολλο / Χρέωση


 

Πηγή : Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία