Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
’δειες μικρής κλίμακας
’δειες μικρής κλίμακας , σύμφωνα με την 5219/3-2-2004 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

’δειες μικρής κλίμακας

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Έκδοσης οικοδομικών Aδειών
APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: Βαρδαλή Θωμαή

THΛEΦΩNO: 24213 52439, 24213 52533
FAX: 2421070980

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο
TAX. KΩΔIKAΣ: 38001


Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Aίτηση, έντυπο για τις εργασίες που επιτρέπονται.
  • Τεχνική έκθεση μηχανικού
  • Τοπογραφικά διαγράμματα εις διπλούν.
  • Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση.
    Το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία


Aκολουθούμενη διαδικασία:
o Πρωτόκολλο
o Xρέωση.

Xρόνος διεκπεραίωσης:
Πέντε (5) έως δέκα (10) ημέρες.

Διάρκεια ισχύος:
Για 6 μήνες και ανανέωση

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία