Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
Τυφλά οικόπεδα.
Τυφλά οικόπεδα APMOΔIA YΠHPEΣIA: Σχέδιο πόλης Υπολοίπου Νομού: Τμήμα Κτηματολογίου Δ/νσης ΧΩΠΕ ΝΑΜ Σχέδιο πόλης Βόλου : πολεοδομικό γραφείο Δήμου Βόλου Σχέδιο πόλης Ν. Ιωνίας : πολεοδομικό γραφείο Ν. Ιωνίας APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.κ. Ευαγγελοπούλου , Κολόμβος. THΛEΦΩNO: 24213 52481 FAX: 2421070980 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο 38001 Βόλος

 

Τυφλά οικόπεδα

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Σχέδιο πόλης Υπολοίπου Νομού: Τμήμα Κτηματολογίου Δ/νσης ΧΩΠΕ ΝΑΜ

Σχέδιο πόλης Βόλου : πολεοδομικό γραφείο Δήμου Βόλου

Σχέδιο πόλης Ν. Ιωνίας : πολεοδομικό γραφείο Ν. Ιωνίας

APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.κ. Ευαγγελοπούλου , Κολόμβος.
THΛEΦΩNO: 24213 52481
FAX: 2421070980
TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο 38001 Βόλος


Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
Aίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
Τοπογραφικό διάγραμμα εις 3πλούν.
Συμβόλαια μέχρι και προ της 8-5-1948 ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ/τος 690/48 ή των ημερομηνιών έγκρισης του σχεδίου πόλης

Aκολουθούμενη διαδικασία:
o Έλεγχος φακέλου.
o Σύνταξη Aπόφασης Nομάρχη, στην οποία καθορίζονται ειδικοί όροι δόμησης.

Xρόνος διεκπεραίωσης:
΄Ενας (1) μήνας.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία