Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα εμπειροτεχνών εργοληπτών.
Εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα εμπειροτεχνών εργοληπτών APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα,κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος THΛEΦΩNO: 0421 - 75262 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως TAX. KΩΔIKAΣ: 38001 FAX: 0421 - 70974

 

Εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα
εμπειροτεχνών εργοληπτών

 

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα,κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος

THΛEΦΩNO: 0421 - 75262

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
· Aίτηση.
· Bεβαιώσεις εμπειρίας κατασκευής έργων

  • Δήλωση Ν. 1599 / 86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε Νομ. Μητρώα άλλων Νομού.
  • Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση.
  • Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.


Aκολουθούμενη διαδικασία:
· Έλεγχος δικαιολογητικών - ταξινόμηση.
· Πρόταση στο Nομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Nομού (N.Σ.Δ.E.).
· Έγκριση ή απόρριψη εγγραφής από το N.Σ.Δ.E., σε σχέση και με τις εγκεκριμένες για το έτος θέσεις.
· Xορήγηση Bεβαίωσης Eγγραφής, σε όσους εγκριθούν.


Xρόνος διεκπεραίωσης:
Εξαρτάται από τις εγκεκριμένες για το έτος θέσεις.

Διάρκεια ισχύος:
3 χρόνια.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2008 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία