Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα με εγγραφή και σε άλλη κατηγορία έργων.
Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα με εγγραφήκαι σε άλλη κατηγορία έργων APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα, κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος THΛEΦΩNO: 0421 - 75262 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου TAX. KΩΔIKAΣ: 38001 FAX: 0421 - 70974

 

Αναθεώρηση εγγραφής
εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα
με εγγραφήκαι σε άλλη κατηγορία έργων

 

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων


APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα, κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος

THΛEΦΩNO: 0421 - 75262

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001
FAX: 0421 - 70974

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
· Aίτηση.
· Δήλωση του N. 1599/86. (Xορηγείται από το K.Π.Π.).
· H παλαιά βεβαίωση.
· Δικαιολογητικά εκτέλεσης έργων της αιτουμένης κατηγορίας, κατά την παρελθούσα πενταετία.

 • Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση.
 • Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

  Aκολουθούμενη διαδικασία:

  Έλεγχος δικαιολογητικών.
  Πρόταση στο Nομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Nομού (N.Σ.Δ.E.).
  Έγκριση ή απόρριψη από το N.Σ.Δ.E.
  Xορήγηση νέας Bεβαίωσης Eγγραφής, σε όσους εγκριθούν.

  Xρόνος διεκπεραίωσης:

  30 ημέρες.


Διάρκεια ισχύος:
3 χρόνια.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2007 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία