Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων .
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων. APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Δεμερτζίδου Μαρία, κ.Ακριτίδου Μάρθα THΛEΦΩNO: 0421 - 75265 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοκητήριο Βόλου TAX. KΩΔIKAΣ: 38001 FAX: 0421 - 70974

 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων

 

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων


APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Δεμερτζίδου Μαρία, κ.Ακριτίδου Μάρθα

THΛEΦΩNO: 0421 - 75265

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοκητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
· Aίτηση του κατόχου του Μ.Ε με 5 δρχ. μηχανόσημο ( σε έντυπο της υπηρεσίας)

 • Έγκριση τύπου του Μ.Ε
 • Δήλωση πιστότητας Ε.Κ για Μ.Ε που κατασκευάζονται από 1-1-95 και εντεύθεν και να φέρουν Σήμα ‘' CE ''.
 • Πιστοποιητικό τελωνείου (αν έγινε η εισαγωγή πριν 1-1-93)
 • Τιμολόγιο πώλησης. Πρωτότυπο με αριθ. πλαισίου
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. /1599/86.
 • Τέσσερις φωτογρ. του Μ.Ε στις οποίες θα φαίνεται το τρίγωνο και ο φόρος.
 • Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος από την ΔΥΟ του κατόχου του Μ.Ε.
 • Καταστατικό της εταιρείας σε επικυρωμένο φωτ/φο.
 • Χαρτόσημο 1000 δρχ.
 • Έκθεση αυτοψίας από τον αρμόδιο υπάλληλο.
 • Διπλότυπο είσπραξης του τέλους για απογραφή. Ταξινόμηση
 • Διπλότυπο είσπραξης του ετήσιου χρήσης.


Aκολουθούμενη διαδικασία:
· Έλεγχος δικαιολογητικών.
· αυτοψία.

 • έκδοση αδείας.

Xρόνος διεκπεραίωσης:
15 ημέρες.

Διάρκεια ισχύος:
Στο διηνεκές.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2007 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία