Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Α02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ
Α02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο σας.
2. Πιστοποιητικό περιουσιακής κατάστασης του / της ιδίου / ιδίας και της / του συζύγου σας από τον Υποθηκοφύλακα.
3. Φωτοτυπία από την Δ.Ο.Υ των εντύπων Ε1 & Ε9.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 / 86 στην οποία να αναφέρετε:
Α) Ποιού Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος είστε κάτοικος
Β) Εάν έχετε στο όνομά σας ή στο όνομα του / της συζύγου σας οικόπεδο ή σπίτι σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
Γ) Ότι μέσα σε μια πενταετία θα κτίσετε σπίτι όπως ορίζει το από 24/4/1985 Π.Δ.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Α02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ Α02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο