Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Α14 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Α14 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Α14 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Γεωπόνοι & Τεχνολόγοι Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Δ/νσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. Υπεύθυνος του καταστήματος πρέπει να είναι Γεωπόνος ή τεχνολόγος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Δ/νσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ο οποίος υποχρεούται να απασχολείται συνεχώς και αυτοπροσώπως στο κατάστημα. Η άδεια ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια εκτός αν υπάρχει κάποια αλλαγή.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αντίγραφο πτυχίου
2. Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου το οποίο ζητά η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης από την αρμόδια εισαγγελία.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον υπεύθυνο επί της εμπορίας ότι:
• Δεν εργάζεται στο δημόσιο
• Δεν έχει χορηγηθεί σε άλλο νομό αντίστοιχη άδεια με υπεύθυνο τον ίδιο
• Θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια τυχόν αποχώρησή του από την εργασία αυτή.
5. Νόμιμα παραστατικά του ασφαλιστικού φορέα όπου φαίνεται ως μόνο αντικείμενο εργασίας η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο σχεδίου κάτοψης του κτιρίου το οποίο επιτρέπει να είναι πάνω από 40 τ.μ., με δάπεδο λείο και αδιαπέραστο, να διαθέτει WC, επικαλυμμένο με πλακάκι σε ύψος 180 cm, νιπτήρα και δυναμικό εξαερισμού.
7. Βεβαίωση πυρασφάλειας από την πυροσβεστική υπηρεσία.
8. Διπλότυπο είσπραξης παραβόλου
• Για την έκδοση άδειας εμπορίας: 700 €, ανανέωση 350 €
• Για την έκδοση άδειας αποθήκευσης: 350€, ανανέωσης 175€

Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Α14 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Α14 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο