Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Κ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ.
Κ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ.

Κ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1α. Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της άδειας Κυκλοφορίας με επίδειξη του πρωτοτύπου του ή των αυτοκινήτων που κατέχει
1 β. Αντίγραφο Δήλωσης έναρξης επαγγέλματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2. Κατάλογο οδηγών & υπευθύνων μεταφοράς με φωτοτυπία πιστοποιητικού ικανότητας οδηγού
3. Υπ. Δήλωση Ν.15999/86 όπου περιγράφονται τα μεταφορικά μέσα-ο εξοπλισμός τους-τα είδη
των μεταφερόμενων ζώων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στις περισσότερες περιπτώσεις έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας απαιτείται επιτόπιος έλεγχος ή επιθεώρηση από αρμόδια επιτροπή.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Κ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ. Κ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο