Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πρόνοιας
Π02 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Φ.Π.Α.Δ.
Π02 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Φ.Π.Α.Δ.

Π02 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Φ.Π.Α.Δ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 2. Πιστοποιητικό εισαγγελίας πλημμελειοδικών της κατοικίας του υπό πρόσληψη προσωπικού ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν διώκεται.
 3. Αίτηση του προσλαμβανόμενου
 4. Τίτλο σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα του προσλαμβανόμενου
 5. Βιβλιάριο Υγείας που προβλέπεται από την αριθμ. 8405/29-10-92 απόφαση υγειονομικής διάταξης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1.  
  • Υποβολή των δικαιολογητικών - πρωτόκολλο
  • Έλεγχος των δικαιολογητικών
  • Απόφαση - έγκριση πρόσληψης προσωπικού
  • Αποστολή στον δικαιούχο.

 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π02 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Φ.Π.Α.Δ. Π02 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Φ.Π.Α.Δ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο