Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πρόνοιας
Π11 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΩΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΥ.
Π11 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΩΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΥ.

Π11 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΩΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΥ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (το πρωτότυπο σε επίσημη μετάφραση).
2) Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής που εγκρίνει τη μεταφορά στην Ελλάδα από χώρα της Ανατ. Ευρώπης.
3) Επίσημο τιμολόγιο ή φορτωτική από το οποίο θα φαίνεται το ποσό της δαπάνης μεταφοράς και ότι ο ενδιαφερόμενος πλήρωσε τα έξοδα της μεταφοράς.
4) Αίτηση εκείνου που πλήρωσε τα έξοδα μεταφοράς σωρού μέλους οικογένειας επαναπατριζόμενου.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1) Έλεγχος δικαιολογητικών.
2) Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για την κάλυψη μεταφοράς σορού μέλους οικογένειας επαναπατριζόμενου.
3) Αποστολή όλων των δικαιολογητικών στην ΥΔΕ για έκδοση τακτικού εντάλματος πληρωμής.
4) Ενημέρωση του δικαιούχου.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π11 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΩΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΥ. Π11 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΩΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΥ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο