Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πρόνοιας
Π13 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.
Π13 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.

Π13 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση (η επικύρωση γίνεται και από την Υπηρεσία μας).
2) Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας (Η επικύρωση γίνεται και από την Υπηρεσία μας).
4) Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας (Η επικύρωση γίνεται και από την Υπηρεσία μας)
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να αναφέρεται :
α) Η μόνιμη κατοικία.
β) Ότι δεν επιδοτείται από άλλο πρόγραμμα περίθαλψης ομογενών ή πρόγραμμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας.
γ) Ότι ήρθε στην Ελλάδα στις .......................... και δεν αποκαταστάθηκε επαγγελματικά.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης από τον οικείο Δήμο (Αναζητείται και από την υπηρεσία μας) (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας).

Ακολουθούμενη διαδικασία:
1) Έλεγχος δικαιολογητικών.
2)Έκθεση Κοινωνικής Λειτουργού.
3)Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου επιδόματος ομογενών προσφύγων, ομογενών φοιτητών.
4)Έκδοση βιβλιαρίου οικονομικής ενίσχυσης.
5)Εγγραφή στο Μητρώο δικαιούχων χρηματικού βοηθήματος ομογενών προσφύγων, ομογενών φοιτητών.
6)Αποστολή της απόφασης αναγνώρισης και του βιβλιαρίου στο δικαιούχο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π13 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Π13 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο