Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πρόνοιας
Π19 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ / ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ /ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ / ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ.
Π19 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ / ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ /ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ / ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ.

Π19 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ / ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ /ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ / ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την υπηρεσία)
2) Βεβαίωση κέντρου αιμοδοσίας - Μ.Μ.Α. - Αιμορροφιλίας που να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από Μεσογειακή αναιμία ή Συγγενή Αιμορραγική Διάθεση ή Δρεπανοκυτταρική - Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και έχει ανάγκη μετάγγισης αίματος ή παραγώγων αίματος ή παρουσιάζει συχνές αιμολυτικές κρίσεις.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνονται:
α) Ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του δικαιούχου.
β) Ότι δεν παίρνει από άλλη πηγή για την ίδια αιτία ενίσχυση.
γ) Ποια είναι η σύνθεση της οικογένειας που διαβιώνει.
δ) Ποιος θα εισπράξει το επίδομα.
4) Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου του αιτούντος και του διαχειριστή (αν υπάρχει).
5) Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π19 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ / ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ /ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ / ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ. Π19 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ / ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ /ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ / ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο