Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πρόνοιας
Π22 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ.
Π22 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ.

Π22 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου του.
2) Αντίγραφο της απόφασης ατελούς εισαγωγής της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, από την οποία και από σχετική πάνω σε αυτό βεβαίωση της ίδιας αρχής θα προκύπτει η ατελής παράδοση αυτοκινήτου στον ενδιαφερόμενο ανάπηρο με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
3) Γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Π.Υ.Ε.), η οποία να ορίζει σαφώς ότι ο ενδιαφερόμενος έχει κινητική αναπηρία των δυο κάτω άκρων με ποσοστό 80% και πάνω ή ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων. Για την έκδοσή της απαιτείται ιατρική γνωμάτευση διευθυντή γιατρού νευρολογικής ή νευροχειρουργικής κλινικής κρατικού νοσοκομείου, προκειμένου δε για μετατραυματική τετραπληγία-παραπληγία και διευθυντή γιατρού ορθοπεδικής κλινικής του ίδιου νοσοκομείου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το διοικητικό διευθυντή.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής :
α) Ότι κατέχει και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο που έχει εισάγει ατελώς.
β) Ότι θα αναφέρει στην Υπηρεσία κάθε μεταβολή, η οποία θα συνεπάγεται τη διακοπή του επιδόματος καυσίμων, όπως θάνατος δικαιούχου, πώληση αυτοκινήτου, απώλεια αυτοκινήτου ή ολοκληρωτική καταστροφή του (π.χ. φωτιά), μη κίνηση του αυτοκινήτου του πέραν του τριμήνου λόγω σοβαρών μηχανικών βλαβών, παραμονή του αναπήρου σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα πέραν του τριμήνου, μετοίκηση σε άλλο Νομό κλπ. (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας).
5) Σε περίπτωση που δεν θα εισπράττει το επίδομα ο ίδιος ο δικαιούχος απαιτείται νόμιμη εξουσιοδότηση (εξουσιοδότηση με συμβολαιογραφική πράξη ή απλή με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής που γίνεται και από την υπηρεσία μας).
Για δικαιούχα ανήλικα παιδιά υπεύθυνη δήλωση των δυο γονέων ότι υπάρχει ο γάμος και ορισμός του ενός για την είσπραξη του επιδόματος.
6) Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου και του υπεύθυνου είσπραξης, όταν ορίζεται (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
7) Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
Παρατήρηση : Η υπεύθυνη δήλωση και η νόμιμη εξουσιοδότηση είναι απαραίτητο να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής (Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής γίνεται και από την υπηρεσία μας).
8) Φωτοτυπία πρώτων σελίδων βιβλιαρίου τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9) Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας

Ακολουθούμενη διαδικασία:
1)Έλεγχος δικαιολογητικών.
2)Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου χρηματικού βοηθήματος καυσίμων σε άτομα με κινητική αναπηρία των κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
3)Εγγραφή στο Μητρώο δικαιούχων επιδόματος καυσίμων.
4)Αποστολή της απόφασης αναγνώρισης στο δικαιούχο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π22 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ. Π22 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο