Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πρόνοιας
Π23 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ.
Π23 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ.

Π23 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένη στο Δημόσιο ή σε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό και ότι δεν εργάζεται ή δεν θα εργαστεί 42 ημέρες προ του τοκετού και 42 ημέρες μετά τον τοκετό.
2) Ιατρική βεβαίωση που θα προκύπτει η πιθανή ημερομηνία τοκετού.
3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εργοδότη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να φαίνεται το χρονικό διάστημα εργασίας της ενδιαφερόμενης.
5) Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποβάλλει δήλωση εισοδήματος.
6) Α.Φ.Μ.
7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π23 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. Π23 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο