Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πρόνοιας
Π24 - ΑΙΤΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΖΕΥΓΗ ΑΠΌ 65 ΧΡΟΝΩΝ & ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΓΗΣ.
Π24 - ΑΙΤΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΖΕΥΓΗ ΑΠΌ 65 ΧΡΟΝΩΝ & ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΓΗΣ.

Π24 - ΑΙΤΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΖΕΥΓΗ ΑΠΌ 65 ΧΡΟΝΩΝ & ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΓΗΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση του ηλικιωμένου.
2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι είναι ανασφάλιστος και δεν παίρνει σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ότι έχει ή στερείται εισοδήματος προερχόμενο από εργασία ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή όπως ενοίκια κλπ. καθώς επίσης ότι έχει ή δεν έχει ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης ότι τα δυο τελευταία χρόνια είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής όπου διαμένει και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει αμέσως την υπηρεσία από τη στιγμή που εγκαταλείπεται οριστικά ο μισθωμένος χώρος για οποιαδήποτε αιτία (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας).
3) Μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ ηλικιωμένων και ιδιοκτήτη θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία του τόπου διαμονής.
4) Εκκαθαριστικό Εφορίας, αν υποβάλλεται δήλωση φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση περί μη υποβολής (Η βεβαίωση μη υποβολής χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεστε.
5) Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία)
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται και από την υπηρεσία μας).

Ακολουθούμενη διαδικασία:
1. Έλεγχος δικαιολογητικών.
2. Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής.
3. Εγγραφή στο Μητρώο δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
4. Αποστολή της απόφασης αναγνώρισης στον δικαιούχο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π24 - ΑΙΤΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΖΕΥΓΗ ΑΠΌ 65 ΧΡΟΝΩΝ & ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΓΗΣ. Π24 - ΑΙΤΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΖΕΥΓΗ ΑΠΌ 65 ΧΡΟΝΩΝ & ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΓΗΣ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο